انجمن ایرانیان انتاریو

بدنبال مهاجرت دسته جمعي ايرانيان به کانادا و عدم آشنايي آنان به محيط جديد و لزوم تلاش براي آشنا کردن .مهاجرين به محيط جديد و حفظ هويت فرهنگ ايراني، فکر تاسيس مرکزي براي جامعه ايراني به وجود آمد بدنبال اين نياز اساسي بود که پايه هاي اوليه تاسيس انجمن ايرانيان با هدف رفع نيازهاي ايرانيان مهاجر و زنده نگاهداشتن فرهنگ ايراني و زبان فارسي در سال 1986 بنا نهاده شد.

در اين سال گروهي از ايرانيان مرکب از نويسندگان، روشنفکران، توليدکنندگان و صاحبان حرف پس از تشکيل جلسات متعدد و نوشتن طرح پيشنهادي اساسنامه، جلسه هيئت موسس انجمن ايرانيان را به اجلاس عمومي دعوت کرده و طرح پيشنهادي .اساسنامه و آئين نامه را به جلسه عمومي ارائه داد در طرح اساسنامه به حفظ فرهنگ ملي و همچنين تشکيل کلاس هاي زبان فارسي براي نوباوگان ايراني و برگزاري جشن ها و اعياد ملي ايران به منظور آشنا کردن نوجوانان با فرهنگ ديرپاي ايراني و همچنين تشکيل .کلاس هاي فني و حرفه اي براي آماده کردن جوانان ايراني براي جذب در بازار کار کانادا تکيه خاصي شده بود.

اين اساسنامه پس از بحث و بررسي هاي طولاني به تصويب رسيد پس از تصويب اساسنامه نخستين هيئت مديره انجمن انتخاب گرديد. ثبت انجمن نخستين برنامه هيئت مديره در کنار برنامه هاي مربوط به اسکان مهاجرين و پناهندگان، ترجمه اسناد و مدارک آنان جهت ارائه به سازمان هاي .کانادايي را تشکيل مي داد ، درپي تلاش هاي بسيار انجمن ايرانيان انتاريو در 23 ماه مارچ 1988 به عنوان سازماني مستقل، غيرانتفاعي غيرمذهبي، غيرسياسي که ملزم به رعايت مقررات حقوق بشر و قوانين کانادا مي باشد، فعاليت قانوني خود را آغاز کرد.

انجمن ايرانيان درطي فعاليت 24 ساله خود فرازو نشيب هاي متعددي را پشت سر گذاشته و عليرغم مشکلات سازماني که گريبانگير هر سازمان بدون تجربه مي باشد، توانسته است خدمات موثر و سودمندي را به هموطنان .نموده وسهمي کوچک در شناساندن ايران و فرهنگ ايران به جوامع کانادايي داشته باشد.

Thursday, 26 April 2018
پنجشنبه, ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
الخميس, ۱۰ شعبان ۱۴۳۹